Investeringer

Ejendomme

Koncernen investerer langsigtet i ejendomme med sikre indtægtsprofiler og med beliggenheder i markeder som vi forventer får en prisudvikling over middel.

Koncernen har stor eksponering i det tyske ejendomsmarked (Berlin) indirekte via medejerskabet af selskabet Berlin High End A/S. Herudover arbejder koncernen målrettet med at få opbygget en portefølje indenfor det danske ejendomsmarked.

Koncernen investerer både direkte i konkrete ejendomme og indirekte i aktier i ejendomsselskaber. Langsigtet foretrækker koncernen at have kontrol med de foretagne ejendomsinvesteringer.