Investeringer

Ejendomme

Koncernen investerer langsigtet i ejendomme med sikre indtægtsprofiler og med beliggenheder i markeder som vi forventer får en prisudvikling over middel.

Koncernen har stor eksponering i det tyske ejendomsmarked (Berlin) samt i det engelske ejendomsmarked. Løbende undersøger vi mulighederne for at etablere en eksponering i det danske ejendomsmarked.

Koncernen investerer både direkte i konkrete ejendomme og indirekte i aktier i ejendomsselskaber. Langsigtet foretrækker koncernen at have kontrol med de foretagne ejendomsinvesteringer.

Ejendomslån

Koncernen har etableret en langsigtet og stabil portefølje af ejendomslån, 1. prioritets samt 2. prioritetslån med pant direkte i ejendomme (primært England), samt private gældsbreve til investorer, som har investeret i ejendomme (primært danske debitorer).

Den samlede lånebog udgør ca. 129 M.DKK og anses for fuldt pantsikret og dermed værdisikret.

Den samlede lånebog giver et stabilt cash flow til koncernen og en pæn forrentning af koncernens overskudslikviditet.

Virksomheder

Koncernen investerer i egenkapital i virksomheder – i Danmark og udland – som efter vores vurdering indeholder vækstpotentiale over middel.

Fokus er på virksomheder, hvor behovet for ”forandring” er åbenbart, og hvor der således er en prisrigtig indgang til investeringen.

Koncernen udøver aktivt ejerskab, med formulering af, og eksekvering på forandringsplaner og strategiske vækstplaner.

Fokus er også på dybdegående, effektiv og påholdende styring af omkostninger. Ved udgangen af 2017, har koncernen, samlet set – inklusiv minoritetsinteresser – investeret 21 M.DKK i egenkapital i totalt 3 virksomheder, heraf 2 i udlandet og 1 i Danmark.