Ejendomme

VEKTOR Kapital har følgende investeringer i fast ejendom:

Berlin High End A/S

1.501 aktier i selskabet Berlin High End A/S, svarende til ca. 11% af selskabets egenkapital. Berlin High End A/S er et dansk investeringsselskab, som ejer 68 velbeliggende ejendomme i Berlin. Porteføljen består af ca. 172.000 m2 fordelt på næsten 2500 lejemål. Porteføljen er i overvejende grad udstykket i ejerlejligheder, eller under udstykning.

Læs mere om  selskabet på: www.berlinhighend.dk

VEKTOR Kapital Holding A/S har samlet 243 M.DKK investeret i Berlin High End A/S, opgjort efter indre værdi i Berlin High End A/S pr. 03.10.2018.

Domicilejendom i Odense

Gennem det 100% ejede datterselskab VEKTOR Puljeinvest V P/S ejer VEKTOR ejendommen Fælledvej 1 i Odense centrum. Ejendommen er udlejet på langtidskontrakt til revisions og rådgivningsvirksomheden BDO. Der er tale om en gammel smuk restaureret industriejendom, fra 1939, der oprindeligt var opført til opbevaring af sukkerroer.

Ejendommen blev i 2004 omdannet til et moderne kontorhus på i alt 2853 kvm. i samarbejde med BDO, der har haft fynsk hovedkontor i ejendommen siden da. Ejendommen er beliggende særdeles centralt, og har nærhed til den kommende letbane ligesom alle øvrige bymæssige befordringsmidler. Ejendommen er meget markant i bybilledet, og har desuden 60 parkeringspladser i tilknytning.

Ejendomsselskabet VESTIO

I 2019 overtog VEKTOR aktiemajoriteten i Ejendomsselskabet VESTIO A/S, der er stiftet i 2007 og råder over en samlet balance på 229 M.DKK. I dag ejes 84 % af selskabet.

Ejendomsselskabet VESTIO A/S ejer 4 velbeliggende ejendomme, og porteføljen er karakteriseret ved stilrene nyere domicilenheder samt BTX Group-koncernens hovedsæde. Alle enheder rummer administrative funktioner såvel som lager for koncernens selvstændige brands. VESTIO overtog ejendommene den 1/4 2007.

BTX Group A/S er én af Danmarks største tøjkoncerner med 85 års udviklingshistorie bag sig og i dag en af Skandinaviens største Fashionleverandører. Virksomheden er ejet af den canadiske Private Equity fond Grow Capital, der overtog virksomheden i 2019.

Tryk her for at se det oprindelige prospekt fra 2007 og find yderligere informationer om selskabet og ejendommene.