Ejendomme

VEKTOR Kapital har følgende investeringer i fast ejendom:

Berlin High End A/S

1.501 aktier i selskabet Berlin High End A/S, svarende til ca. 11% af selskabets egenkapital. Berlin High End A/S er et dansk investeringsselskab, som ejer 68 velbeliggende ejendomme i Berlin. Porteføljen består af ca. 172.000 m2 fordelt på næsten 2500 lejemål. Porteføljen er i overvejende grad udstykket i ejerlejligheder, eller under udstykning.

Læs mere om  selskabet på: www.berlinhighend.dk

VEKTOR Kapital Holding A/S har samlet 243 M.DKK investeret i Berlin High End A/S, opgjort efter indre værdi i Berlin High End A/S pr. 03.10.2018.

Domicilejendom i Odense

Gennem det 100% ejede datterselskab VEKTOR Puljeinvest V P/S ejer VEKTOR ejendommen Fælledvej 1 i Odense centrum. Ejendommen er udlejet på langtidskontrakt til revisions og rådgivningsvirksomheden BDO. Der er tale om en gammel smuk restaureret industriejendom, fra 1939, der oprindeligt var opført til opbevaring af sukkerroer.

Ejendommen blev i 2004 omdannet til et moderne kontorhus på i alt 2853 kvm. i samarbejde med BDO, der har haft fynsk hovedkontor i ejendommen siden da. Ejendommen er beliggende særdeles centralt, og har nærhed til den kommende letbane ligesom alle øvrige bymæssige befordringsmidler. Ejendommen er meget markant i bybilledet, og har desuden 60 parkeringspladser i tilknytning.

Domicil og logistikbygning i Brande

Koncernen har, gennem datterselskabet 3B Estate ApS erhvervet domicil- og logistikejendommen beliggende Nordlundvej 1, i Brande. Ejendommen er mere end 32.000 kvm. stor og anvendes af to lejere.

Domicil og logistikejendom i Beder, Aarhus

Gennem det 100% ejede datterselskab Tofteledet Beder – Aarhus ApS ejer VEKTOR ejendommene Tofteledet 15 og Tofteledet 17 i Beder uden for Aarhus. Begge ejendomme er udlejet på langtidskontrakt til herrekonfektionsvirksomheden Bertoni.

Tofteledet 15 er en kontorbygning med tilhørende lagerfaciliteter, opført i 1992. Bygningen var oprindeligt også opført til tekstilproduktion.

Tofteledet 17 er en logistikbygning der tidligere har rummet produktion.

Ejendommene er beliggende attraktivt for virksomheder med et stort logistikbehov og samtidig i kort afstand til Aarhus by.